Klasblog van juf Annick (K1B – Basisschool De Reigers, Zelzate)

Klasafspraken

Goede afspraken, goede vrienden!

Hier enkele afspraken/weetjes om het klas- en schoolgebeuren vlot te laten verlopen:

 •  Graag wil ik vragen om uw kleutertje op tijd naar school te brengen. We starten de dag altijd met onthaal en een taalactiviteit en dit zijn zeer belangrijke activiteiten. Het stoort dan ook als kindjes later binnen komen.
 • Mama, papa neem afscheid van uw kind aan de deur van de klas. Het is voor uw kleuter een belangrijke stap naar zelfstandigheid om zonder uw steun binnen te komen en de juf heeft zo een beter overzicht.
 • Kleuters die ’s morgens voor 8 uur gebracht worden, gaan naar de opvang. Wie na 8 uur komt, wordt door de ouders aan de mediatheek afgeleverd. De kindjes die in de zaal wachten met hun ouders, blijven bij mama/papa en lopen niet rond. De juf gaat om 8u15 bij het belsignaal de kleuters ophalen in de mediatheek. De ouders die met hun kinderen aan de  klas staan, wachten tot de juf terug is van de mediatheek, vooraleer ze hun kinderen in de klas laten (anders is er geen toezicht!)
 • Om het afhalen van uw kleuter zo ordelijk mogelijk te laten verlopen en zeker geen kindjes kwijt te raken, vraag ik de ouders om aan de klasdeur te wachten. Alle kleuters zitten in de praathoek en wachten tot de juf (na het zien van de ouders) hen één voor één roept. Het is niet overzichtelijk als ouders in de klas lopen. Kinderen die niet tijdig afgehaald worden, worden automatisch meegegeven met de opvang.
 • De koeken/fruit/drank die uw kleuter meebrengt voor de voor- en namiddag worden in hun persoonlijk kastje gestopt in de klas (is gemerkt met kenteken).  Laat uw kleutertje gerust zelf zijn koekjes binnen brengen, zo leert hij/zij het vlugger om het zelfstandig te doen.
 • Uw kleuter krijgt de eerste dag een eigen kenteken. Dit staat telkens vermeld op zijn/haar werkjes, kapstok, kastje voor koeken, enz.
 • Boterhammen (in brooddoos!) en drankjes voor de kleuters die over de middag blijven eten worden in de groene box aan de klas gestopt. Zorg ervoor dat alles is voorzien van naam, want er zijn anders nogal eens problemen met dezelfde brooddozen!
 • De boekentasjes van de kleuters worden bij het naar huis gaan door de ouders/grootouders zelf gevuld. Onze kleuters hebben een kast die op het einde van de dag telkens buiten aan de klas zal staan. Het vakje van uw kleuter zal gemerkt zijn met zijn kenteken. Gedurende de dag worden de spulletjes die leeg zijn (doosjes fruit, brooddozen, drankflesjes,…) en het heen-en-weerschriftje hierin gestopt, zodat u bij het afhalen van uw kleuter de spulletjes eruit kan nemen en in de boekentas stoppen. Ook de jasjes worden niet meer aan gedaan in de klas (dit omwille van het optimale gebruik van de onderwijstijd).
 • Speelgoed en spulletjes van thuis laten we beter thuis! In onze klas hebben we speelgoed genoeg en dan is er achteraf ook geen verdriet of ruzie als we iets kwijt zijn. Bovendien kunnen we veel beter luisteren en opletten zonder prulletjes in onze handjes… Alle materiaal dat kadert in ons lopend thema, is uiteraard wel welkom!
 • Als uw kleuter materiaal moet meebrengen in verband met een thema of activiteit, wordt dit steeds schriftelijk gemeld. Gelieve steeds de naam van uw kleuter op het materiaal te vermelden!
 • Tussendoortjes voor de klas zijn het liefst gezond. Daarom brengen wij voor de voormiddag fruit/groenten mee. In de namiddag kan een koekje, maar om onze tandjes gezond en onze handjes en mondjes zo net mogelijk te houden, zou ik willen vragen om geen koeken met chocolade mee te geven. Deze worden terug meegegeven naar huis. Ook chips en snoepjes zijn geen tussendoortjes voor op school. Yoghurt en platte kaas kunnen wel,maar enkel als dessert voor de refter. Woensdag = tuttifruttidag. Als drank brengen we enkel water mee. We zijn een milieuvriendelijke school, dus het liefst zien we een drinkbus een koekjes/fruit in een doosje. Gelieve het fruit ook te schillen/in stukjes te doen indien dit nodig is.
 • Zijn er problemen of vragen, dan kan U steeds terecht bij de juf voor of na de lesuren. Om het klasgebeuren niet te storen, is dit echter niet mogelijk (of te beperken) tijdens de lesuren. Mochten er toch dringende zaken zijn, gelieve dit dan eerst te melden bij de directie.

 Ik zou u alvast willen bedanken voor uw begrip en hoop op uw medewerking, zodat dit een tof schooljaar wordt!

 Juf Annick.

Advertenties